Anatomie Pavouka — Making of

Film Anatomie Pavouka začal vznikat během studií animace na filmové škole ve Zlíně. Námět byl zamýšlen jako osmiminutový vtipný snímek k zakončení bakaláře. Po roce práce v ateliéru Karla Zemana nabobtnal příběh filmu do nezamýšlených rozměrů - stejně tak jako nechuť zúčastňovat se školních přednášek. A tak byl bakalář nedokončen a natáčení filmu se přesunulo do improvizovaného ateliéru ve stodole v Libotenicích. Následovali další tři roky práce v dosti neprofesionálních low-budgetových podmínkách metodou neustálého experimentování. Dohromady i s postprodukcí (na kterou byl získán grant) zabrala tedy práce na filmu 4,5 roku a s výrobou výrazně pomohli David Izaj, Norbert Abraham a spousta dalších přátel. Stejně tak to bylo s finanční podporou, neboť právě o okruh mých nejbližších z řad rodiny a kamarádů se opíralo dotování filmu a mých piv. Děkuji.