dedecek-headfeature.jpg

Román Dědeček

Jedinečný záznam folklórních obyčejů z oblasti česko-saského slovácka psaný autenticko-archaickým stylem tzv. staro-česko-baráčnického hanťouru. Hlavní malý hrdina románu – Románek Kmet – je jedním z posledních pamětníků tohoto dnes již zaniklého nářečí a románem Dědeček přispěl do tzv. nové vlny obrození neboli národního neo-obrození, potažmo k literatuře genderového anti-mono-polarismu, neboť v podstatě pohlavně překlopil román B. Němcové – Babičku.

Kapitola 1. — Jaro

Bylo jaro, takže ve vzduchu byl cítit květ, ráj, med a mrd. Všude kolem krajem úpěl senoseč a chlapci hnali přes úvoz kolo od zetoru...

Kapitola 2. — Sv. Daníček Netolický

Bylo ráno zlatavé jak pečeně s bramborem a na verpánku brunátněl brabec...

Kapitola 3. — Bába a žumpa

Bylo vedro k nesnesení jako v pařníku a na zápraží brebentila zpařená bába...

Kapitola 4. — Ženy

Bylo léto horké jako kamna a venku hořel les. Dědeček pod kůlnou za stodolou mlátil cepem pluh velkej jak lopuch a nad nim roj much tlustejch jak ropuch...

Kapitola 5. — Moribundus

Bylo vedro k nesnesení jako v pařníku a na zápraží brebentila zpařená bába...

Kapitola 6. — Lijavec

Už vod kuropění chcalo jak z konve a provazce lijavce visely z chmurné hůry jak štoky chmele...

Kapitola 7. — Kluci

Bylo zase jednou léto, horko jak v háji a na parapeti brunátněl F.A. Brabec, kde borový zaváněl Máj...

Kapitola 8. — Honitba

Byl podzim a na strništi se válel opar bílej jak nohy starý báby. Vlaštovky vodtáhly pryč do Afriky a do oranic sesedávali krkavci čerstvě z Kremlu...

Kapitola 9. — Pražáci

Byl duben a na proutkách pučela koťátka. Děda vytáh pod ořešák křesílka, páč se stavil Jarda Kozlátko...

Kapitola 10. — O zateplování

My čekali květen a zatím přišel mráz, tak strašnou zimu, nezažil nikdo z nás. Kromě dědečka, kterýho to potkalo v dvaadvacátym na frontě...